Født 26.04.1942   Død 08.01.2024

Uddannelser og ansættelser: 

1964

1964-1971

1968-1971

1971-1972

1972-2006

1977

1972-1982

1982-1985

1993-1998

1967-

2004

2006-2009

Lærereksamen, Hjørring seminarium

Lærer, Århus Kommunale skolevæsen, Læssøesgades skole

Kursusinstruktør Danmarks Lærerhøjskole og Amtcentralkurser, Pædagogisk drama og gruppedynamik

Årskursus i pædagogik og  psykologi, Danmarks Lærerhøjskole

Seminarieadjunkt/seminarielektor Marselisborg Seminarium/ Århus Fællesseminarium /Århus Dag- og Aftenseminarium 

Kandidateksamen, Cand. pæd. (pædagogik), Danmarks Lærerhøjskole

Timelærer Danmarks Lærerhøjskole på Årskursus: Undervisning af elever i folkeskolens yngste klasser

Konsulent for selvformulerende studiekredse, Danmarks Lærerhøjskole

Kursusleder og underviser på Pædagogisk uddannelse af landbrugslærere, Landbrugets Informationskontor

Kursusvirksomhed, konsulent- og foredragsvirksomhed for lærer- og skolelederkredse og  skolers lærergrupper i mange forskellige regi: Seminariets efteruddannelseskurser, Studiekredse, Pædagogiske dage, Lærerforenings- og  Amtcenterarrangementer m.m.,

Pædagogisk Diplomuddannelse Århus Dag -og Aftenseminarium, JCVU, VIA 

Ph.d. med afhandlingen: Lærerprofessionalitet- illusion og vision!

Tilknyttet lektor ved JCVU, Jysk Center for Videregående Uddannelser

 Forskning og udviklingsarbejde: 

1982-1984

1985-1988

1988-1991

1989-1990

1992-1994

1994-1995

1995-1998

1999-2000

1999-2000

1999-2006

2000- 2004

2011-

Aktionsforskningsprojektet Skoleliv-Pigeliv, Statens Humanistiske Forskningsråd, Danmarks Lærerhøjskole Direktoratet for folkeskolen, seminarier m.v.  

Publikation nr. 3

Evaluerings- og efteruddannelsesprojekt, Helhedsskolen, Lystrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Marselisborg Seminarium, Forskningsinstituttet for pædagogik og uddannelse, Århus kommunale skolevæsen. 

Publikation nr. 6 og 8

Evalueringsprojekt Helhedsskolen, Folkeskolens Udviklingsråd, Danmarks Lærerhøjskole, Forskningsinstituttet for pædagogik og uddanelse,  Århus Fællesseminarium.  

Publikation nr. 9, 10 og 11

Projektleder for et dansk projekt under TENET, Teacher Education Network, Ligestilling i læreruddannelsen, et EEC projekt.

Evalueringsprojekt: Skoleudvikling på fire skoler, Århus Fællesseminarium og de involverede skoler/ kommuner. 

Publikation nr. 14 og nr. 20. 

Medredaktør af ”Series on Equal Opportunities and Teacher Education in Europe”, The Association for teacher  Education in  Europe in association with the Equal Oppertunities Unit, EEC. 

Publikation nr. 15 

Forskningsleder i Undervisningsministeriets Rådgivnings- og erfaringsindsamlingsprojekt vedrørende indsatsområdet nr. 9 om undervisningsdifferentiering. Forskningprojektet blev vundet i en licitation.

Publikation nr. 20, 22, 24, 25 og 26

Leder af  Analyse og refleksionsgruppen, Fokuspunk 5 i projektet: Folkeskolen år 2000. 

Medlem af ekspertgruppe i Mandag Morgen vedrørende Fokuspunkt 4 i projektet: Folkeskolen år 2000.

Medlem/leder  af Evaluerings- Forsknings- og Udviklingsenheden, Århus Dag- og Aftenseminarium.

Ph. d. studerende (privatist) på Roskilde Universitetscenter med forskningsprojektet: Lærerprofessionalitet.

Publikation nr. 32, 37 og 41 

Skoleudviklingsprojekt i Saaba kommune, Burkina Faso

International virksomhed:

1989-

Forelæser og oplægsholder ved internationale læreruddannelses- og forskningskonferencer:

Oslo, Norge 1989

Vasa, Finland 1990

Limerich, Ireland 1991

Trondheim, Norge 1993

Christchurch Teacher Education College, New Zealand 1995

National Conference On teacher Development, Johannesburg 1995

Nordisk forening for pædagogiske forskning, Lathi, Finland 1998

Nordisk læreruddannelseskonference, Stockholm 1998

Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning, København, Danmark 1999

Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning, Stockholm 2000

Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning, Tallinn 2001

International Congres for School Effectiveness and Improvement,  Copenhagen, jan. 2002

International Summer School in Lifelong Learning, RUC august 2002

Gæsteforelæser på Bremen Universitet, International Week, maj 2002

Gæsteforelæser på Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polen november 2004

Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso februar 2011 (se rapport dansk, se rapport fransk)

Foredrag på læreruddannelsesinstitutionerne i Burkina Faso november 2013 (se rapport fransk)

Efteruddannelseskursus for lærere i Ouagadougo, Burkina Faso januar 2016 (se program fransk)

Gæsteforelæser på Bremen Universitet, International Week, juni 2003

Censur og bedømmelsesudvalg: 

1985-2002

1992-2002

2001-2008

2003-2010

2004-2013

Beskikket censor ved kandidatuddannelserne Danmarks Lærerhøjskole

Formand for Undervisningsministeriets lektorbedømmelsesudvalg i faget pædagogisk speciale ved seminarier, der  uddanner lærere til folkeskolen

Beskikket censor ved DEL, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, Diplomuddannelsen

Beskikket censor ved læreruddannelsen og de pædagogiske diplomuddannelser

Beskikket medlem af lektorbedømmelseskorpset ved CVU'er/Professionshøjskoler