Publikationer - KIRSTEN KROGH-JESPERSEN

 


Publikationer – kronologisk efter udgivelsesår, i udvalg

Erik Håkonsson & Kirsten Krogh-Jespersen & Bente Madsen: Begynderlæsning. København: Borgen, 1978.

Martin Jørgensen & Kirsten Krogh-Jespersen & Andreas Striib: Danskundervisning i folkeskolen. København: Unge Pædagoger, 1982.

Poul Erik Jensen & Kirsten Krogh-Jespersen & Anne Mette Kruse & Niels Reinsholm & Kirsten Reisby: Skoleliv – Pigeliv. København: Unge Pædagoger, 1984.

Kirsten Krogh-Jespersen (red): 1984 – hvad ville de med skolen?. København: Gyldendal, 1985.

Kirsten Krogh-Jespersen: Vilje og lyst i folkeskolen. København: Fremad, 1988.

Mads Hermansen & Kirsten Krogh-Jespersen & Andreas Striib: At udvikle sig. Århus: Danmarks Lærerhøjskole, 1988.

Kirsten Krogh-Jespersen m.fl. (red): Hvem bestemmer. København: Gyldendal, 1989.

Dorrit Christensen m.fl. inkl. Kirsten Krogh-Jespersen: Mellemtrinnet, sådan?. Århus: Lystrupgruppen, 1989.

Karen Borgnakke m.fl. inkl. Kirsten Krogh-Jespersen: På vej mod en helhedsskole. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1991.

Karen Borgnakke m.fl. inkl. Kirsten Krogh-Jespersen: Helhedsskolen. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1991.

Karen Borgnakke m.fl. inkl. Kirsten Krogh-Jespersen:. Læringsmiljø og helhed. København:  Danmarks Lærerhøjskole, 1992.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Diskussionen om den udelte skole". I: Flemming Andersen & Carl-Jørgen Bindslev (red.). Gyldendals bog om skolebørn. København: Gyldendal, 1992.

Kirsten Krogh-Jespersen & Andreas Striib: En elev, eleven, flere elever, alle eleverne – om undervisningsdifferentiering. København: Danmarks Lærerforening, 1993.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Læreruddannelsesdidaktik". I: Karsten Schnack (red.). Læreruddannelsens didaktik 3. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1993.

Kirsten Krogh-Jespersen: Udviklingsarbejde nytter. Århus: Århus Fællesseminarium, 1995.

Hillevi Routonen & Elina Lahelma & Lis Boysen & Kirsten Krogh-Jespersen: Content and Gender: Transforming the Curriculum in Teacher Education. Sheffield: ATEE, 1995.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Hvad med dem der bare er der!". I: Steen Høyrup (red.). Reformpædagogikkens rødder. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1996.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Fra praktiker til didaktiker. Om lærerarbejdets kvalificering". I: Spæt Henriksen m.fl. (red.). – mellem pædagogik og skole. Festskrift til Mogens Nielsen. Århus: KvaN,1996.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Metakognition". I: Pædagogisk Orientering nr.2, 1996.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Ansvar for egen læring". I: Skolen nr. 9, 1996.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Lærere i udvikling". I: Kirsten Krogh-Jespersen & Jørgen Kuhlmann & Andreas Striib (red). Lærer i tiden. Århus: Klim, 1997.

Kirsten Krogh-Jespersen: "De pædagogiske fag i læreruddannelsen". I: Kirsten Krogh-Jespersen & Jørgen Kuhlmann & Andreas Striib (red). Lærer i tiden. Århus: Klim, 1997.

Kirsten Krogh-Jespersen & Anne Birgitte Methling & Andreas Striib: Inspiration til undervisningsdifferentiering. København: Undervisningsministeriet, 1998.

Kirsten Krogh-Jespersen: Læs godt. Århus: Klim, 1998.

Kirsten Krogh-Jespersen: Paper til fremlæggelse på Nordisk lärerutbildarkongres, Stockholm sept. 1998. Upubliceret.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Undervisningsdifferentiering". I: Unge Pædagoger nr. 1, 1999.

Kirsten Krogh-Jespersen & Anne Birgitte Methling: "Undervisningsdifferentiering og specialundervisning". I: Mogens Hansen & Poul Erik Pagaard (red.). Specialundervisningshåndbogen. København: Gyldendal, 1999.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Børn og voksne". I: Stefan Mossalski & Preben Kirkegaard (red). Pædagogiske refleksioner. Århus: Klim, 1999.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Konstruktivisme og undervisning". I: KvaN nr. 54, 1999.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Lærerens mange opgaver" I: Vi lærer for livet – hele livet. København: Danmarks Lærerforening 1999.

Kirsten Krogh-Jespersen: School Effecitiveness Research paradigmet og uddannelsespolitikken – World Wide og i Danmark. Roskilde: Skriftserien Forskerskolen for livslang læring, RUC 2001.

Kirsten Krogh-Jespersen: "School Effectiveness og dansk skolepolitik". I: Unge Pædagoger nr. 1, 2002.

Kirsten Krogh-Jespersen: Læreruddannelse – en professionsrettet uddannelse. Århus: Århus Dag- og Aftenseminarium, 2003.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Lærerens mange opgaver". I: Bodil Gaarsmand & Benny Jacobsen (red.): Folkeskolen Ekstern tilpasning og intern organisering. København: Billesø og Baltzer, 2003.

Kirsten Krogh-Jespersen: Ny lærer på vej. Rapport, Århus Dag- og Aftenseminarium, 2004.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Professionsrettethedsprojektet". I: Katrin Hjort (red.): De professionelle. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, 2004.

Kirsten Krogh-Jespersen: Lærerprofessionalitet – illusion og vision!. Ph.d. afhandling. Fra Forskerskolen i livslang læring. København: Roskilde Universitetsforlag, 2004. http://diggy.ruc.dk/handle/1800/1598

Erling Lars Dale & Kirsten Krogh-Jespersen: "Problemstillinger, positioneringer og diskurser i den pædagogiske filosofi". I: Erling Lars Dale & Kirsten Krogh-Jespersen (red.): Uddannelse og Dannelse - læsestykker til pædagogisk filosofi. Århus: Klim, 2004.

Kirsten Krogh-Jespersen: "OECD-rapporten om folkeskolen". I: Uddannelse nr. 8, Undervisningsministeriet, 2004.

Kirsten Krogh-Jespersen: "En evalueringskultur der dur". I: Unge Pædagoger nr. 2/3, 2005.

Kirsten Krogh-Jespersen: Lærerprofessionalitet - illusion og vision!. Århus: Klim, 2005.

Kirsten Krogh-Jespersen: Interview med "Folkeskolen" samt TV udsendelse i "Skolebænken", 2006. www.folkeskolen.dk/skolebaenken/

Kirsten Krogh-Jespersen: "Hvad ved vi? Om den dygtige professionelle lærer - og hendes gode undervisning". I: Peter Andersen (red.): God undervisning. Unge Pædagoger, 2006.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Skønsaspektet i undervisningen". I: Jens H. Lund og Torben Nørregaard Rasmussen (red.): Almen didaktik - i læreruddannelse og lærerarbejde. KvaN, 2006.

Kirsten Krogh-Jespersen: Om undervisning - en bog til almen didaktik. Klim, 2006.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Om at lære at læse". I: Janne Hejgaard (red.): Mit barn skal i skole. Mejeriforeningen, 2007.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Pædagogik - en didaktisk udfordring". I: Jens Christian Jacobsen og Bo Steffensen (red.): Læreruddannelsens didaktik. Klim, 2007.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Læreruddannelsen i kritisk belysning". I: Ekstra på folkeskolen.dk, 2007. Omtalt i Folkeskolen nr. 1, 2007. www.folkeskolen.dk

Kirsten Krogh-Jespersen: "Hvor skal læreruddannelsen foregå?". I: Information, 26. september 2007.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Læreruddannelsen - hvad, hvordan og hvor?". I: Dansk pædagogisk tidsskrift nr. 2, maj 2008.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Færre unge vil være lærere - hvad stiller vi op?". I: Information, 22. april 2008.

Kirsten Krogh-Jespersen: "På vej mod fremtidens folkeskole". I: Folkeskolen, august 2008.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Lyt dog til de unge, Niels Egelund". I: Information, 9. december 2008.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Dømmekraft - lærerarbejdets etos". I: Gjallerhorn nr. 9, 2009.

Kirsten Krogh-Jespersen: Artikel om 4. - 7. samarbejde i Fjerritslev. 27. oktober 2009. www.folkeskolen.dk/Extra.aspx

Kirsten Krogh-Jespersen: "Fællesskab eller fagligt udbytte". I: Information, 15. januar 2010.

Karen Marie Hedegaard og Kirsten Krogh-Jespersen: "Didaktiske kategorier og udfordringer i professionsuddannelserne". I: Karen Marie Hedegaard og Kirsten Krogh-Jespersen (red.): Professionsdidaktik - grundlag for undervisning i professionsrettet uddannelse. Klim 2011.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Undervisningsdifferentiering". I: Hans Jørgen Kristensen og Per Fibæk Laursen (red.): Gyldendals Pædagogikhåndbog. Gyldendal 2011.

Kirsten Krogh-Jespersen & Ellen Nørgaard: "Udviklingsarbejde og skoleudvikling". I: Hans Jørgen Kristensen og Per Fibæk Laursen (red.): Gyldendals Pædagogikhåndbog. Gyldendal 2011.

Kirsten Krogh-Jespersen: "Søm, høns og bananer - eller: Undervisning og læring er ikke et én - til - én - forhold". I: Birgit Ryberg (red.): Læringens perspektiv. Festskrift til Mads Hermansen. Akademisk forlag 2011.

Kirsten Krogh-Jespersen: "At uddanne sig til professionelt lærerarbejde". I: Claus Madsen (red.): Grundbog i pædagogik til lærerfaget. Klim 2012.

Kirsten Krogh-Jespersen, Preben Olund Kirkegaard & Benedikte Vilslev Petersen: Reformpædagogikken revitaliseret - Erling Lars Dales bidrag. Klim 2014.


Kirsten Krogh-Jespersen:" Undervisningsdifferentiering". I: Per Fibæk Laursen og Hans Jørgen Kristensen (red.): Pædagogikhåndbogen. Hans Reitzels Forlag 2016.


Kirsten Krogh-Jespersen og Ellen Nørgaard:"Udviklingsarbejde og skoleudvikling". I: Per Fibæk Laursen og Hans Jørgen Kristensen (red.): Pædagogikhåndbogen. Hans Reitzels Forlag 2016.


Kirsten Krogh-Jespersen og Benedikte Vilslev Petersen: "Enhedsskolen". I: K. M. Hedegaard, A. Madsen Kvols, B. Vilslev Petersen (red.): Pædagogik og lærerfaglighed - 18 bidrag. Klim 2017.


Kirsten Krogh-Jespersen: "Undervisningsdifferentiering og lærerkompetencer". I: K. M. Hedegaard, A. Madsen Kvols, B. Vilslev Petersen (red.): Pædagogik og lærerfaglighed - 18 bidrag. Klim 2017.

Benedikte Vilslev Petersen og Kirsten Krogh-Jespersen: "Hvorfor pædagogik i læreruddannelsen?". I: Unge Pædagoger nr. 3, 2022.